دامون رزمجویی

صفحه نخست /دامون رزمجویی
دامون رزمجويي
نام و نام خانوادگی دامون رزمجویی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداری
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم مرتع - اکولوژی و فیتوشیمی گیاهان دارویی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!