دامون رزمجویی

صفحه نخست /دامون رزمجویی
دامون رزمجويي
نام و نام خانوادگی دامون رزمجویی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداری
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم مرتع - اکولوژی و فیتوشیمی گیاهان دارویی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی - ایران، مشهد - 25 بهمن تا 26 اسفند 1396
2 کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی - ایران، مشهد - 25 بهمن تا 26 اسفند 1396
3 کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی - ایران، مشهد - 25 بهمن تا 26 اسفند 1396
4 پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی - ایران، تهران - 13 بهمن 1396
5 دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران - ایران، ارومیه - 30 اردیبهشت تا 21 تیر 1396
6 دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران - ایران، ارومیه - 30 اردیبهشت تا 21 تیر 1396
7 سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری - ایران، شیراز - 21 و 22 اردیبهشت 1396
8 اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی - ایران، اردکان - 20 و 21 اردیبهشت 1396
9 اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی - ایران، اردکان - 20 و 21 اردیبهشت 1396
10 ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، تهران - 01 اسفند 1395 تا 20 اردیبهشت 1396
11 ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، تهران - 01 اسفند 1395 تا 20 اردیبهشت 1396