حجت الله بادنوا

صفحه نخست /حجت الله بادنوا
حجت الله بادنوا
نام و نام خانوادگی حجت الله بادنوا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک