صاحب خورده بین

صفحه نخست /صاحب خورده بین
نام و نام خانوادگی صاحب خورده بین
شغل کارمند دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / کارشناس پژوهش
تحصیلات فوق لیسانس / خاک شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 189 (2017) 131