جواد پوررضایی

صفحه نخست /جواد پوررضایی
نام و نام خانوادگی جواد پوررضایی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداری
تحصیلات مرتعداری
وبسایت
پست الکترونیک