سارا فرازمند

صفحه نخست /سارا فرازمند
نام و نام خانوادگی سارا فرازمند
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداری
تحصیلات آبخیزداری
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!