علیرضا امیریان چکان

صفحه نخست /علیرضا امیریان چکان
نام و نام خانوادگی علیرضا امیریان چکان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداری
تحصیلات خاکشناسی
وبسایت
پست الکترونیک