شهرام یوسفی خانقاه

صفحه نخست /شهرام یوسفی خانقاه
نام و نام خانوادگی شهرام یوسفی خانقاه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداری
تحصیلات مرتعداری
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!