شهرام یوسفی خانقاه

صفحه نخست /شهرام یوسفی خانقاه
نام و نام خانوادگی شهرام یوسفی خانقاه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداری
تحصیلات مرتعداری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران - ایران، اصفهان - 06 تا 08 شهریور 1396