رضوان داستانیان

صفحه نخست /رضوان داستانیان
نام و نام خانوادگی رضوان داستانیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه برق و الکترونیک
تحصیلات برق-الکترونیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 26 (2018) 66-76
2
quid-investigacion ciencia y tecnologia 7 (2017) 2335-2341
3
iranian journal of science and technology, transactions of electrical engineering 41 (2017) 145-152
4
Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering 41 (2017) 145-152
5
International Journal of Microwave and Wireless Technologies 9 (2017) 9-16