فریبا نوعدوست

صفحه نخست /فریبا نوعدوست
نام و نام خانوادگی فریبا نوعدوست
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده علوم پایه / گروه زیست شناسی
تحصیلات سیستماتیک گیاهی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فرایند و کارکرد گیاهی 8 (1398) 157-176
2
PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS 25 (2019) 1469–1482
3 زیست شناسی دریا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دوره 10، شماره 4 (1397) 1-20
4
Frontiers in Plant Science 9 (2018) 1-12
5 یافته های نوین در علوم زیستی 4 (1396) 337-352
6 محیط زیست جانوری 9(3) (1396) 257-266
7
Journal Of Rangeland Science 7 (2017) 172-182
8 پژوهش های گیاهی 29 (1395) 462-474
9
CARYOLOGIA 69 (2) (2016) 162-169
10 پژوهش های بذر ایران 2 (1394) 83-96