مجید دره میرکی

صفحه نخست /مجید دره میرکی
نام و نام خانوادگی مجید دره میرکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Fuzzy Systems 16(1) (2019) 129-143
2
international journal of pure and applied mathematics 4 (2018) 4-14