مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مدل سازی تغییرات ساختار شهری ...
عنوان مدل سازی تغییرات ساختار شهری با رویکرد برنامه ریزی فضایی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر قائمشهر)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مدل سازی تغییرات ساختار شهری با رویکرد برنامه ریزی فضایی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر قائمشهر)
چکیده مدل سازی تغییرات ساختار شهری با رویکرد برنامه ریزی فضایی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر قائمشهر)
پژوهشگران کاوه جعفر زاده (نفر اول)، غلامرضا سبزقبایی (نفر دوم)، شهرام یوسفی خانقاه (نفر سوم)، ستار سلطانیان (نفر چهارم)