مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه اتنوبوتانی (شناسایی، ...
عنوان مطالعه اتنوبوتانی (شناسایی، خواص درمانی و نحوه استفاده) برخی گیاهان دارویی شهرستان بهبهان، استان خوزستان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اتنوبوتانی، بهبهان، گیاهان دارویی، Lamiaceae، Apiaceae
چکیده علم اتنوبوتانی به مطالعه و بررسی چگونگی استفاده افراد یک قوم، فرهنگ و یا ناحیه خاص از گیاهان بومی موجود در آن منطقه می پردازد. با توجه به اینکه روش ها و موارد مصرف گیاهان دارویی در مناطق مختلف متفاوت است. هدف: تحقیق حاضر باهدف آشنایی به فرهنگ استفاده سنتی از گیاهان دارویی شهرستان بهبهان جهت معالجه بیماری ها به مرحله اجرا درآمد. روش بررسی: برای این منظور پس از جمع آوری گیاهان منطقه به طور همزمان نام محلی، خواص دارویی، نحوه استفاده و سایر اطلاعات مربوط به گونه ها گردآوری شد. نتایج: در این پژوهش 60 گونه گیاهی متعلق به 23 تیره شناسایی شد. خانوادههای نعنائیان (Lamiaceae) ،چتریان (Apiaceae)، کاسنی (Asteraceae) ،گندمیان (Poaceae) و سیب زمینی (Solanaceae) به ترتیب با 7، 7 ،6 ،5 و 4 گونه بیشترین تعداد گونه های گیاهی را دارا بودند. بیشترین مصرف دارویی گیاهان این منطقه در درمان بیماری های دستگاه تنفسی، عصبی و دستگاه گوارشی می باشد. همچنین با بررسی نوع مصرف گیاهان منطقه مشخص شد که بیشترین نوع مصرف به صورت جوشانده (45 درصد) و بعد از آن به صورت دم کرده و خام (30 درصد) است. نتیجه گیری: وجود 60 گونه گیاهی دارویی در شهرستان بهبهان نشان می دهد که از لحـاظ گیاهـان دارویی غنی می باشد و این موضوع می تواند زمینه مناسبی را برای استفاده بهتر از گیاهان دارویی این شهرستان برای تولید فرآورده هایی با اثربخشی بیشتر و مضرات کمتر فراهم کند
پژوهشگران دامون رزمجویی (نفر اول)، زهرا زارعی (نفر دوم)، رحام آرمند (نفر سوم)