ثبت و اضافه کردن تمامی افراد شرکت کننده در مقالات

چهارشنبه / 29 فروردین 1397

اساتید محترم خواهشمنداست هنگام ارائه یک پژوهش جدید تمامی افراد شرکت کتننده در مقالات و دیگر فعالیت های پژوهشی را ثبت نمایید تا هنگام گزارش گیری و درج امتیاز در سیستم مشکلی پیش نیاید. با تشکر امور پژوهشی

راهنمای سامانه پژوهشی ژیرو

پنجشنبه / 11 آذر 1395

اعضای هیئت علمی و کاربران محترم می توانند با دانلود فایل زیر نحوه استفاده از بخش های مختلف سامانه پژوهشی را مشاهده کنند.

نحوه ورود به سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

پنجشنبه / 11 آذر 1395

نحوه ورود به سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

بایگانی خبرها