شورای گروه صنایع چوب و کاغذ

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه صنایع چوب و کاغذ

با سلام لطفا عضویت کلیه همکاران گروه صنایع چوب و کاغذ را در شورای پژوهشی گروه به گروه مهندسی صنایع سلولزی تغییر دهید.

 نام عضوسمت در شورا
1 احمد عزیزی موصلو مدیر گروه